» home

Hartelijk welkom op de website van de Rotary Rotterdam Kralingen.


Deze website is mogelijk gemaakt door de volgende sponsor:

 ​ 

    


Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

- het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;
- de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep;
- de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian;
- internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep.

Avenues of Service
Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. De organisatie rust op vier pijlers, de zogenoemde Avenues of Service.

Het besloten gedeelte van deze site is alleen voor leden bestemd..